HVAD ER BROHUSKLUBBEN
Brohusklubben er en selvejende institution med egne vedtægter og målrettet ældre døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere over 55+ år bosat på Sjælland, som modtager førtids-, invalide-, eller folkepension.

KLUBBENS FORMÅL
Brohusklubbens hovedformål er at udføre isolationsforebyggende omsorgsarbejde for ældre døve, herunder at sikre medlemmerne tilgængelighed på egne præmisser. Dette sker gennem et varieret udbud af aktiviteter med udgangspunkt i ældre døves sproglige og kulturelle behov. Klubbens arbejde sikrer endvidere en fortsat styrkelse af de allerede dannede netværk medlemmerne imellem, hvilket igen forebygger følelsen af isolation hos den enkelte.

AKTIVITETER
Brohusklubben har fast aktivitetsdag om torsdagen fra kl. 9.30-15.00 i ca. 42 uger om året. I denne tidsrum har klubben eneret til Døvehusets største lokale, Festsalen. Alle aktiviteter planlægges og udføres af frivillige kræfter og tager hensyn til de enkelte deltageres særlige behov. Der er hyppigt udflugter til eks. museer og mindst en gang månedligt har medlemmerne mulighed for samtale med tegnsproget ældrevejleder.

BROHUS

KLUBBEN

GALLERI

& MINDER

KLUBBENS

DOKUMENTER

KONTAKT

OS

FORMAND:

BENT BRØNDUM  | BROHUSKLUBBEN@GMAIL.COM | 31132588

KASSERER:

VALDEMAR BONDERUP  | 31520507

BESTYRELSE:

ALLAN HEGNE PEDERSEN  | 51262227

ARNE ALBERTSEN  |  

KLUBBENS  BESTYRELSE
KONTAKT OS DIREKTE

© 2020 | Døveforeningen af 1866 | alle rettigheder forbeholdes