MATERIALE TIL

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling blev nedsat en styregruppe, hvis opgave har været at danne sig et overblik over foreningens situation, samt komme med en række bud på mulige løsninger.
På siden her, kan du orientere dig om, hvad styregruppen er nået frem til, samt læse dokumenter af relevans.

SE VIDEO

SE VIDEO

LÆS DOKUMENTER

ANBEFALEDE

FORSLAG

FORSLAG 2

FORSLAG 3

FORSLAG 4

ANDRE

FORSLAG

FORSLAG 1

FORSLAG 5

FORSLAG 6

© 2020 | Døveforeningen af 1866 | alle rettigheder forbeholdes