GENERALFORSAMLING UDSÆTTES | EKSTRAORDINÆR FORSAMLING PÅ TRAPPERNE

April 10, 2018

 

Lørdag d. 7. april var der generalforsamling i Døveforeningen af 1866.

 

Rigtigt mange var mødt op - over 100 deltog i generalforsamlingen, så der måtte skaffes ekstra stole til de mange fremmødte.

 

At der kom så mange skyldes nok, at foreningen er i store problemer økonomisk grundet tolkecentrets lukning pr. 30. juni. 

Alle tolkene er opsagt pr. denne dato, sammen med resten af foreningens personale. 

 

Budgettet for 2018 tegner et underskud på omkring 1,5 mio. til dækning af de mange forpligtelser der er forbundet med at lukke en virksomhed som tolkecentret. Disse penge skal skaffes hurtigt, da foreningen ellers risikerer at måtte erklære sig konkurs. 

 

Der var altså lagt op til en dyster generalforsamling, hvor foreningens fremtid skulle drøftes.

 

Efter fremlæggelse samt godkendelse af årsberetning og regnskab for 2017 blev generalforsamlingen midlertidigt afbrudt og ordet givet til en gruppe unge, som fortalte om deres syn på de udfordringer foreningen slås med samt et tilbud om hjælp til at indhente de informationer der mangler for at kunne danne sig et godt overblik over det hele og ud fra disse komme med løsningsforslag.

 

Bestyrelsen anmodede derefter om at måtte ophæve generalforsamlingen og indkalde til ekstraordinær generalforsamling primo juni, hvor den nye gruppe vil fremlægge mulige modeller for foreningens fremtid.

 

Styregruppen og dens opgaver

Gruppens opgave bliver i tiden indtil den ekstraordinære generalforsamling af forskellig art:

 

Der skal i første omgang skaffes midler til at holde det hele kørende økonomisk, hvor foreningen allerede til maj kan risikere at måtte lukke, såfremt den ikke kan betale lønninger og andre forpligtelser, ligesom der generelt skal skaffes midler til at få lukket tolkecentret på forsvarlig vis.

 

I perioden indtil den ekstraordinære generalforsamling vil gruppen også bruge energi på at indhente informationer og lægge planer ift. 1. ejendommen og vedligeholdelse, 2. den frivillige indsats og i hvilket omfang foreningen kan drives frivilligt, 3. Afdækning af mulige nye indtægtskilder og lægning af forretningsplaner, samt 4. de overordnede økonomiske perspektiver på sigt.

 

Der er rigeligt at gå i gang med og medlemmerne vil jævnligt kunne støde på medlemmer af den nye styregruppe som tæller Anders Kirchheiner (økonomi), Mads Pedersen (frivillighed), Mette Bertelsen (forretningsudvikling) , Morten Mortensen  samt Christian Klim (ejendommen)

 

Det skal understreges at styregruppen ikke er det samme som bestyrelsen.

Styregruppen assisterer den siddende bestyrelse i at afklare tingene frem til den ekstra ordinære generalforsamling, hvor der så skal vælges en ny bestyrelse.

 

Har du derfor spørgmål ifm. udlejning, skal du derfor stadig henvende dig til Bianca Maigård, ligesom du, hvis du har ting der skal på hjemmesiden fra klubberne eller har spørgsmål vedr. fundraising skal henvende dig til Jette Zehntner.

 

Bianca kan kontaktes via  bm@deaf1866.dk og Jette via jhz@deaf1866.dk

 

 

 

 

 

Del på Facebook
Please reload

© 2020 | Døveforeningen af 1866 | alle rettigheder forbeholdes