EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

April 18, 2018

 

Mandag d. 4. juni afholdes ekstraordinær generalforsamling i Døveforeningen af 1866.

 

Vi håber at se rigtigt mange af jer.

 

 

 

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter

 

1. Valg af dirigent.

b. Valg af referent.

c. Valg af bisidder.

d. Valg af 3 stemmetællere (2 fra generalforsamlingen og 1 fra bestyrelsen).

 

2. Fremlæggelse af arbejdsplan

 

3. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

5. Orientering om budget.

 

6. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand (hvert år)

b. Valg af 2 repræsentanter (ulige år)

c. Valg af 2 repræsentanter (lige år)

d. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

 

7. Valg af registreret /statsautoriseret revisionsselskab

 

Vi har valgt at starte med handleplan 2018, derefter følger vi den oprindelige dagsorden.

 

Der kan købes drikkevarer.

 

 

 

Del på Facebook
Please reload

© 2020 | Døveforeningen af 1866 | alle rettigheder forbeholdes