STATUS PÅ DØVEFORENINGEN AF 1866'S ØKONOMI

May 1, 2018

 

 

 

 

Døveforeningen af 1866 har alvorlige likviditetsproblemer, og den værste periode er april, maj og juni, hvor vi skal skaffe samlet 2 millioner kroner. Det ser positivt ud for en løsning for nu, men derefter skal der ses grundigt på foreningens fremtid. Den gode nyhed er, at der er enorm interesse fra medlemmerne og øvrige samarbejdspartnere med henblik på at finde løsninger, så Døveforeningen af 1866 kan overleve.

 

Foreningens alvorlige økonomiske problemer er især opstået i forbindelse med et tidligere underskud i tolkecentret TC1866 og den nuværende afvikling af TC1866, hvor bl.a. udbetaling af feriepenge til medarbejderne er en af de store årsager til manglen på likviditet. Der skal skaffes 500.000 kroner til udgangen af april, yderligere 1.000.000 kroner i løbet af maj og endeligt 500.000 kroner i løbet af juni. I alt skal der skaffes 2.000.000 kr. 

Kommer vi gennem til den 1. juli vil der være penge til resten af året. Men først skal vi gennem de sværeste måneder.

 

Banken vil ikke låne mere - men der er skaffet private lån

Foreningens realkreditinstitut (BRF Kredit) og foreningens bank (Nykredit) har givet afslag på yderligere lån. Begrundelsen herfor er, at der ikke kan optages lån med henblik på at afdække likviditetsproblemer i denne størrelsesorden. 

 

Vi har derfor været nødt til at afsøge andre muligheder og indtil videre er det lykkedes at skaffe to lån på i alt 950.000 kr:

 

Lån 1 fra fonden Inger Raa Olsens Fond: 450.000 kr.

 

Lån 2 fra Danske Døves Landsforbund: 500.000 kr. (pengene er sikret, og beløbet kommer ikke til at påvirke DDL’s arbejde)

 

Der mangler derfor at blive skaffet 1.050.000 kr. og styregruppen er pt. fuld igang med at undersøge muligheder med henblik på at skaffe den sidste halvdel. 

 

Lykkes det ikke at skaffe de sidste likvider, er foreningen desværre i reel fare for at blive erklæret konkurs. 

 

Indtil videre er styregruppen dog fortrøstningsfulde, da der er stor opbakning og forståelse for situationen mange steder fra.

 

Fx har Kvindeforeningen netop meldt ud, at de har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at undersøge muligheden for at udlåne 1.000.000 kr. til Døveforeningen af 1866.

 

LÆS MERE

 

 

Kæmpe interesse for at støtte

Som sagt har styregruppen og dens tilhørende udvalg har været i dialog med både døveforeninger, klubber og politiske foreninger, og vi oplever en enorm opbakning i forhold til at finde løsninger på 1866s økonomiske situation.

 

Og ikke nok med det; flere privatpersoner har allerede doneret, og vi har inviteret til en donationsfest, hvor vi håber at kunne indsamle flere penge til foreningen. Festen bliver arrangeret af frivillige og afholdes den 26. maj.

 

Vi vender tilbage med mere nyt omkring hvordan du kan støtte Døveforeningen af 1866.

 

LÆS MERE (INVITATION TIL DONATIONSFEST)

 

 

Videre kommunikation

Når vi er kommet længere i processen med at skaffe de den sidste del af lånet der skal til for at løse foreningens likviditetproblem, vil vi udmelde det. 

 

Derudover kommer styregruppen med en fremlæggelse af en række løsningsforslag til foreningens fremtid 1-2 uger før den ekstraordinære generalforsamling. Løsningsforslagene vil blive uddybet grundigt, så alle har mulighed for at overveje deres holdning inden der d. 4. juni til ekstraordinær generalforsamling skal besluttes hvilken løsning foreningen vælger til fremtiden.

 

LÆS MERE (INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING)

 

I skal være velkomne til at kontakte os med uddybende spørgsmål.

 

OM STYREGRUPPEN

Til generalforsamlingen i primo april blev der udpeget en styregruppe (bestående af Anders Kirchheiner, Michael Steenberg og Kasper Bergmann) med tilhørende udvalg, som skal igangsætte arbejdet med at løse det akutte problem med foreningens likviditet, og derefter udarbejde løsningsforslag til den langsigtede model for Døveforeningen af 1866.

 

LÆS MERE (OM STYREGRUPPEN)

 

 

 

 

 

Del på Facebook
Please reload

© 2020 | Døveforeningen af 1866 | alle rettigheder forbeholdes